Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for יוני, 2010

הצבא המוסרי ביותר בעולם
מחרף נפשו על זכויות האדם,
ובין לבין אל חשש אל יאוש,
מוצא את הזמן ללוחמה וכיבוש.

ואם דבר מה על הנחה זו מערער
מהר מאוד ימצא לו הסבר.
יהא זה מקרה מיוחד, או חריג,
או דבר מה עליו לא יכלו להבליג.

האישה שנפטרה כשבמחסום ילדה,
החביאה בבטנה תינוק מפלדה.
והקשיש לא הגיע לבית החולים,
החביא שרידים של פצצות בסלים.

האמבולנס השביעי נפגע בטעות,
וגם הרופא בו היה בדעת מיעוט,
מצלמת הכתב רק במקרה נשברה,
הוא הפר הוראות הכניסה לגזרה.

הספינות שניסו לפרוץ את המצור
הן כולן בחסות צבאות הטרור,
ומי כבר שמע על פעילים של שלום,
שעולים לסיפון עם סכין מטבח וקרדום.

אש חיה יורים אך ורק על שמאלנים,
אנרכיסטים קומוניסטים, הם מסוכנים,
ולבחור שנהרג ממטול גז בבילעין
בכלל לא הייתה סיבה להפגין.

גם הילדה שנורתה כי קרבה לגדר,
כלל לא הייתה אמורה לצאת לחצר.
והקצין שבילד קטן התעלל,
עשה זאת לתפארת מדינת ישראל.

כך בין סגר לכתר, רצח ביזה וגם שוד,
על מוסר חיליו ממשיך צה"ל לשקוד,
ואין בו מתום, ואין בו שום פגם,
הן זה הוא הצבא המוסרי בעולם.

Read Full Post »