Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for נובמבר, 2012

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4301179,00.html

הידיעה הזו הינה דוגמא טיפוסים לאופן שבו המדיה הישראלית עובדת. קודם כל מסבירים לנו שהדיווח על מותו של הפלסטיני מגיע ממקורות פלסטיניים בלבד, כדי לשוות לו ממד מפוקפק, למרות שאחר כך מסתבר שיש אישור למקרה גם מגורמים צבאיים ישראלים.

אחר כך מסבירים לנו שהצבא היה ממש ממש בסדר, וביצע "נוהל מעצר חשוד", מבלי לתהות מה בדיוק זה אומר, וכיצד ניסיון מעצר של בן אדם ש"התנגדותו למעצר" התבטאה בהמשך הליכה, מסתיים במותו.

הטענה כי האדם היה לוקה בנפשו אינה נבדקת, גם הטענה כי ניתן היה להציל את חייו לו רק היו מאפשרים לפנותו במהרה. אין לו שם ואין לו פנים, אין לו זהות, בסך הכל עוד פלסטיני. שם  ופנים דווקא יש לחייל ישראלי שנפצע באיזור לפני שבועיים, מה שמצדיק כמובן, כל פגיעה בפלסטינים שתקרה באיזור בעתיד הנראה לעין.

לסיום מוסיפים את העובדה שצה"ל הגביר נוכחות ברמת הגולן בעקבות מעבר של טנקים סורים את גדר המערכת. עובדה שאינה קשורה בשום אופן לידיעה, אבל מייצרת אצל הקורא תחושת איום מגורמים עוינים בצד הלא נכון של הגדר. היא גם  מחזקת את אפקט ציר הרשע הערבי החביב על התקשורת הישראלית, את תחושת האיום הכללית של אזרחי המדינה, ונועדה לשוב ולהזכיר לקורא כמה חשוב הצבא לבטחונו האישי. טנקים סורים מעבר לגדר המערכת הם מסתבר טיעון מצוין להצדקת ירי למוות על פלסטיני, לא חמוש, לוקה בנפשו, שאומנם היה בצד
"הנכון" של הגדר, אבל התקרב אליה, קצת יותר מדי.

וכמובן, אף מילה על הכיבוש.

Read Full Post »